T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TOKAT / ERBAA - Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ERBAA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                 "OKU! AYDINLAN, AYDINLAT"

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Bu Şartname,Erbaa Anadolu İmam-Hatip Lisesinin düzenlediği "Oku! Aydınlan, Aydınlat" adlı kitap okuma yarışmasının amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

AMAÇ:

·         Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayısevdirmek,

·         Öğrencilerimizinkıymetli zamanlarını kitapokuyarakdeğerlendirmesinisağlamak,

·         Öğrencilerinkelimedağarcığınızenginleştirmekvegüvenduygusunugeliştirmek,

·         Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisinigeliştirmek,

·         Öğrencilerimize okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneğikazandırmak,

·         Öğrencilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerinisağlamak,

·         Erbaa ilçemizden çıkan değerli yazarlarımızıeserleriyle tanıma fırsatı sunmak.

 

HEDEF:

Erbaa ilçe ortaokullarımızda kayıtlı 8. Sınıf öğrencileri arasında kitap okuma yarışmasıdüzenleyerek, şartname amaçları kapsamında dereceyegiren (ilk beş öğrenci) öğrencilerimizi ödüllendirmek.

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI:

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin “Toplum Hizmeti” başlıklı 12. maddesinin (e) bendinde yer alan “Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak.” hükmü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kalite Takip Sistemi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  “Okullu Okulsuz Okuyoruz,Yazıyoruz.” projesidir.

 

KAPSAM

Bu şartname Erbaa Anadolu İmam-Hatip Lisesinindüzenlediği kitap okuma yarışmasına ilişkin esas ve usullerikapsar.

 

HEDEF KİTLE:

Erbaa ilçe ortaokullarımızda kayıtlı tüm 8.  Sınıf öğrencileri.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

 

ERBAA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

·         Erbaa Anadolu imam- Hatip Lisesi tarafından yapılacak olan kitap okuma yarışmasına ilişkin şartnamenin Erbaa ilçe ortaokul müdürlüklerine ulaşmasını ve yarışmanın duyurulmasını sağlar.

·         Sınava girecek öğrenci sayısına ve öğrencinin yoğunluk durumuna göre sınav merkezi için ikinci bir sınav binası tahsis eder.

·         Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Okullararası koordinasyonu sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:

1.      Yarışmayıtüm 8. sınıf öğrencilerine duyurmak, diğer iş ve işlemlerin takibatınıyapmak,

2.      Okuma yarışması sınavında görev almak isteyen öğretmenlere ( Hizmet kapsamında herhangi bir ücret ödenemeyeceğinden gönüllülük esastır.)gerekli yazıların duyurulmasını sağlamak ve görev almak isteyen öğretmenlerin listesini Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek

3.      Konu ile ilgili, öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak ve öğrencilere rehberlik yapmak için öğretmen görevlendirmek,

4.      Yarışmaya katılacak 8. sınıf öğrencilerinin en geç22 ŞUBAT 2019,Cuma mesai bitimine kadar http://erbaaihl.meb.k12.tr/ adresinden başvurularını yapmış olmalarını sağlamak.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

 

·         Erbaa ilçe ortaokullarına kayıtlı 8. Sınıf öğrencisi olmak,

·         Eğitimci Yazar Mehmet Akbulut’un “1071 MALAZGİRT/BEKLENMEDİK ÖLÜM” adlı romanını okumuş olmak,

·         22 Şubat 2019,Cuma mesai saati bitimine kadarbaşvuru yapmışolmak.

·         Sınav soru hazırlama komisyonundaki görevli personelin 1.derece yakınları sınava giremez.

 

YARIŞMA USULÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.              Sorular Erbaa Anadolu İmam-Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır.

2.              Sorular,Eğitimci Yazar Mehmet Akbulut’un “1071 MALAZGİRT/BEKLENMEDİK ÖLÜM” adlı romanındansorulacaktır.Öğrenciler, ön ve arka kapak sayfaları da dâhil olmak üzere kitabın tüm sayfalarından sorumlu olacaklardır.

3.              Yarışma çoktan seçmeli hazırlanacak olup her soru 4 şıktan oluşacak ve toplam 40 adet soru sorulacaktır

4.              40 soru için toplam 60 dakika süre verilecektir.

5.              Her 3 yanlış cevap 1 adet doğruyu götürecektir.

6.              Sorulara ait puan değerleri kitapçıkta verilecektir.Soruların puan değerleri farklı olacak ve dereceler öğrencilerin netine göre değil, aldığı puana göre tespit edilecektir.

7.              Sınavda -aynı sorular sorulmak kaydıyla, soruların yerleri değiştirilecek- “A” ve “B” olmak üzere iki kitapçık kullanılacaktır.

8.              Sınavda en yüksek puan alan ilk beş kişi dereceye girecek olup,puanları eşit olan öğrenciler olursa doğum tarihinin küçük olmasınabakılacak ve derece önceliği doğum tarihi küçük olana verilecektir.

9.              Okuma yarışmasına sınav komisyonundaki görevlilerin 1.derece yakınları katılamayacaktır.

10.       Görev alan öğretmenler, kendi okullarında eğitim öğretim gören öğrencilerin sınav salonlarında görevlendirilmeyeceklerdir.

11.       Yarışmaya katılacak öğrenciler sınav salonlarına gelirken, fotoğraflıve renkli öğrenci belgelerini, nüfus cüzdanlarınıyanlarında getireceklerdir.

12.       Yarışma sınavı, Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı “sınav şartnamesi”şartlarına göreyapılacaktır.

13.       Öğrencilerin sınav giriş belgeleri sınav öncesinde okul müdürlüklerine gönderilecektir.

14.       Sınav,Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında yapılacak olup sınava girecek öğrenci sayısına ve yoğunluk durumuna göre Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek ikinci bir binada da sınav yapılabilecektir.

  15. Sınav sonuçlarına 18 Mart 2019, Pazartesi 17.00’ye kadar yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınacak ve sonuca bağlanacaktır.


YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru tarihi:04 - 22 Şubat 2019’dur.

Yarışma tarihi: 17 Mart2019,Pazar günü saat 11:00

Sınav Merkezi: Erbaa Anadolu İmam-Hatip Lisesi

Sonuçların Duyurulması: Sınav sonuçları erbaaihl.meb.k12.tr/  sitesinden yayınlanacakve dereceye girenlerin ödülleri 20 Mart 2019, Çarşamba günü Erbaa Anadolu İmam- Hatip Lisesince tertipedilecek“ŞEHİTLERE VEFAPROGRAMI” nda takdim edilecektir.

 

 

ÖDÜLLER: Yarışmanın ödülleri Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından sağlanacaktır. 

 

DERECELER

ÖDÜL

1.    OlanÖğrenci

600 TL

2.     OlanÖğrenci

500 TL

3.     OlanÖğrenci

400 TL

4.     OlanÖğrenci

300 TL

5.     OlanÖğrenci

200 TL

   

    “Sınavda en yüksek puan alan ilk beş öğrenci dereceye girecek olup, puanları eşit olan öğrenciler olursa doğum tarihinin küçük olmasınabakılacak ve derecede öncelik doğum tarihi küçük olan öğrenciye verilecektir.”

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 21.12.2018 - Güncelleme: 21.12.2018 12:04 - Görüntülenme: 350
  Beğen | 0  kişi beğendi